Duurzame stallen met duurzame melkfilters

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken wil zich inzetten om ook in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014 – 2020 investeringen in duurzame stallen te blijven ondersteunen.

Van alle 83.000 stallen die Nederland rijk is, was begin dit jaar slechts 5,7% duurzaam. Hoewel het gemiddelde van duurzame stallen op 5,7% ligt, zijn er grote verschillen tussen de verschillende sectoren. Pluimveehouderijstallen zijn voor 15,7% duurzaam in de varkenshouderij is dat 8,8%. De rundveehouderij blijft met 3,7% achter.
Het aandeel duurzame stallen, dat in voorbereiding is, bedraagt 1.7% van het totaal aantal stallen. Als deze stallen allemaal gerealiseerd worden, bedraagt eind 2013 het aandeel integraal duurzame stallen 7.4%. De percentages variëren van 4.7% in de rundveehouderij tot 11.6% in de varkenshouderij en 20.6% in de pluimveehouderij.[1]

Lekko ondersteunt de groei van duurzame stallen door het ontwikkelen van duurzame melkfilters. Hierover hoort u later meer!

Onze producten