We zijn sinds juni 2017 ISO 9001:2015 gecertificeerd!

Na onze certificering van ISO 9001-2008 in 2013 is het ISO managementsysteem een vanzelfsprekend instrument in onze organisatie geworden. Dagelijks gaan wij de uitdaging aan om onze bedrijfsprocessen verder te optimaliseren.
Wij zijn dan ook trots dat wij, zonder minor of major tekortkomingen, de hercertificering voor ISO 9001:2015 behaald hebben.

Het ISO 9001 certificaat bepaalt dat bedrijfsprocessen beschreven moeten worden en dat er gewerkt wordt volgens dat wat beschreven is. Tevens is het een managementinstrument. Omdat het volledige inzicht biedt in de bedrijfsprocessen, zijn ook mogelijkheden tot procesmatige kwaliteitsverbeteringen inzichtelijk.

 

 

 

 

Onze producten