ECO

Wij willen met disposable producten het milieu zo min mogelijk belasten. Lekko ziet het als haar missie, als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, om hier bewust aan te werken.

Wij brengen nu washandjes op de markt die van een natuurlijk product zijn gemaakt, namelijk bamboe. Bovendien worden deze washandjes verpakt in een volledig biologisch afbreekbaar folie.


Verder is Lekko continu op zoek naar manieren om minder milieubelastend te produceren, bijvoorbeeld door energie- en waterbesparing, afvalreductie of het verminderen van uitstoot naar lucht, water en bodem.