ISO-certificering

Sinds 30 juni 2014 is Lekko in het bezit van het ISO-certificaat 9001 en is het ISO-managementsysteem een vanzelfsprekend instrument in onze organisatie geworden.

Middels ISO 9001 worden processen beschreven, structuur aangebracht,  de efficiency verhoogd en risico’s in kaart gebracht. Omdat dit managementsysteem volledig inzicht biedt in de bedrijfsprocessen, zijn ook de mogelijkheden tot procesmatige kwaliteitsverbetering inzichtelijk.
Dagelijks gaan wij de uitdaging aan om onze bedrijfsprocessen verder te optimaliseren. Wij zijn dan ook trots dat wij de hercertificering voor ISO 9001:2015 behaald hebben.