Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Lekko B.V. neemt de verantwoordelijkheid voor de effecten van haar bedrijfsactiviteiten op mens en milieu.

Wij maken bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen Mens, Planeet en Winst. Wij gaan zelfs nog een stapje verder en richten ons op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu.Maatschappelijk verantwoord ondernemen is inmiddels een standaard in onze organisatie met als uitgangspunten:

  • Een integrale visie op het ondernemen waarbij onze organisatie waarde creëert op sociaal (Mens), ecologisch (Planeet) en economisch (Winst) gebied.
  • Deze gedachte ligt vast in al onze bedrijfsprocessen. Bij elke bedrijfsbeslissing maken wij een afweging tussen de belangen van personen, bedrijven en organisaties.
  • Ons idee over maatschappelijk verantwoord ondernemen is als een bedrijfsproces, voortdurend in beweging en vernieuwend en zeker geen statisch gebeuren. De doelen die wij nastreven veranderen immers voortdurend met elke bedrijfsbeslissing. Wij zoeken steeds naar haalbare stappen om vorm te geven aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.